License

Các mục theo Giấy phép nhạc bản quyền Killthebeat.com có thể được sử dụng miễn phí trong các dự án thương mại và phi thương mại của bạn.

Bạn được phép tải xuống, sao chép, sửa đổi, phân phối và trình diễn công khai các Mục âm nhạc trên bất kỳ nền tảng web hoặc mạng xã hội nào, bao gồm các dịch vụ video theo yêu cầu, podcast và quảng cáo dựa trên internet.

Bạn không được phép sử dụng chúng trong đĩa CD hoặc DVD, trò chơi điện tử hoặc chương trình phát sóng truyền hình hoặc radio. Bạn cũng không được phép phối lại chúng (hoặc kết hợp trong một bản nhạc chỉ có nhạc), xác nhận chúng là của riêng bạn hoặc đăng ký chúng trên bất kỳ dịch vụ quản lý quyền nào.

Có một số giới hạn quan trọng đối với các quyền này, được mô tả trong Điều khoản người dùng của chúng tôi .

*Nếu bạn nhận được yêu cầu, vui lòng chuyển thông tin chi tiết đến contact@killthebeat.com để được hỗ trợ.

Cho phépKhông cho phép
Podcast
Bài đăng video trên mạng xã hội
Online marketing ads
Mục đích giáo dục
Video trên YouTube *
CD & DVD
Truyền hình TV & Radio
Trò chơi điện tử